Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropské Unie 679/2016 O ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen "nařízení"), si dovolujeme jako správce Vašich osobních údajů informovat o tom jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je využíváme.


Portál Etaria.cz (dále jen "provozovatel") eviduje následující osobní údaje:

 • Emailová adresa
  • Slouží pro doručování zpráv mimo náš portál a to potvrzení registrace, potvrzení změn v nastavení účtu, vyžádání ztracených údajů a je to jeden z identifikátorů uživatelských účtů.

 • Uživatelské jméno
  • Uživatelské jméno neboli login je unikátní identifikační údaj pro rozeznání a přihlášení jednotlivých uživatelů v rámci systému poskytovatele.

 • Heslo
  • Hesla jsou použita v kombinaci s Uživatelským jménem pro přihlášení do systému poskytovatele.

 • IP Adresa
  • IP adresy jsou uchovávány pro případné dohledání případného neopraváněného přístupu na Uživatelský účet, při trestání závažných porušení pravidel nebo při ochraně systému provozovatele v případě napadení třetí stranou za účelem zachování provozuschopnosti.


Žádný z výše uvedených osobních údajů není přístupný veřejně ani vrámci systému provozovatele žádné nepověřené osobě ani společnosti. Osobní údaje jednotlivých uživatelů jsou přístupné pouze danému uživateli. Za pověřenou osobu se považuje pouze provozovatel. Vaše osobní údaje jsou uloženy po dobu existence užvatelského účtu.


V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, zvolte možnost vymazání všech osobních údajů z evidence provozovatele, tedy vymazání veškerých dat včetně herních údajů, můžete tak učinit zde


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: právo na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku.


V případě jakýchkoli otázek, změň, námitek nebo žádostí se neváhejte obrátit na provozovatele na emailové adrese: infoetaria@seznam.cz