Pravidla

 • Obecná ustavovení serveru ETARIA

  • Registrací vašeho herního účtu souhlasíte s pravidly uvedenými na stránce www.Etaria.cz
  • Každý uživatel je povinný seznámit se s pravidly serveru a dodržovat je. Neznalost pravidel neomlouvá. Zakladní podmínkou užívání herního účtu je souhlas s těmito podmínkami.

 • Bezpečnost herních účtů

  • Za své herní účtu si zodpovídají hráči sami. V případě, porušení pravidel nebude brán ohled na to, že jste za PC neseděli přímo Vy. VAŠE ID A HESLO NIKDY NIKOMU NESDĚLUJTE !!
  • Jakýkoli mezi serverový obchod s účty je přísně zakázán a trestán BANEM.
  • Členové týmu po Vás NIKDY nebudou chtít žádné osobní údaje jako jsou ID a HESLO !
  • Svá hesla si zvolte tak, aby je nikdo nemohl znát. Pozor!!! Nepoužívejte stejná přihlašovací jména a hesla jako na jiných serverech.
  • V případě sdílení účtu a hraní více osob na jednom účtu přicházíte o nárok řešit ztrátu věcí. Provozovatel není v takovém případě povinný zasahovat a řešit vzniklý problém.
  • Prodej předmětů ve hře za jinou než herní měnu (prodej předmětů za peníze), nebo mezi serverová výměna předmětů je porušení pravidel. V případě okradení nemáte nárok na navrácení předmětů a nikdo z týmu ETARII se tím nebude dále zabývat.

 • Chování na serveru ETARIA

  • Je zakázán spam a to v jakékoli podobě.
  • Urážlivé, neslušné, rasistické, výhružné, pornografické, nenávistné výrazy a výhružky se trestají dle závažnosti.
  • Cyber šikana - Je to trestný čin může vést až k trestímu oznámení a toto oznámení může podat například třetí strana ( ETARIA tým ). Zároveň bude osoba co využije tento způsob pernamentně vykázána se serveru, bez jakékoli šance na možnost odpuštění trestu.
  • Dále je zakázáno obtěžovat ostatní hráče svým nevhodným chováním, zahlcováním PM a to v jakékoli podobě. Nebude to tolerováno.
  • Je zakázané jakkoli bránit ostatním hráčům ve hraní hry (RESPAWN KILL , zasekávání do budov atd.) Pokud si myslíte, že jde o respawn kill a máte možnost teleportovat se do města využijte toho, poněvadž v takovém případě o RESPAWN kill nejde. Pokud Vás daná osoba pronásleduje na různých mapách po různých channelem. Máte možnost obrátit se na tým ETARIA.
  • Okrádání nových hráčů bude trestáno dle uvážení členů týmu ETARIA. Poškozený však v takovém případě nemá nárok na vrácení předmětů. Nedůvěřujte neznámým hráčům.
  • Ničení stánků ve městě je přísně zakázané, trestáno BANEM.
  • Jakákoli reklama na jiné servery , herní portály atd. Bude trestána dle uvážení členů týmu ETARIA.

 • GM tým ETARIA

  • Je vaší povinností respektovat celý GM tým a to bez vyjímky.
  • Gm tým může kdykoliv zasáhnout do vzniklé situace a to dle uvážení.
  • Žádný člen GM týmu nesmí jakkoli ovlivňovat herní postavy hráčů, dávat jim předměty a jiné výhody.Porušení tohoto pravidla znamená ukončení působení daného GM na serveru ETARIA a navíc trest pro hráče, který si předmět převzal a zneužil ve svůj prospěch. Vyjímkou jsou eventy pořádané týmem.
  • Neobtěžujte členy GM týmu žádostmi na CECH, PŘÁTELSTVÍ atd. Opakované pokusy budou po upozornění brány jako prohřešek a trestány.
  • Jakékoli urážení, pomlouvání a zesměšňování členů týmu je bráno jaký hrubý přestupek a bude trestáno BANEM. Pokud máte nějaký problém s chováním jakéholi člena týmu, máte možnost se obrátit na podporu serveru, kde se daný problém bude řešit. Jiné řešení není přípustné.
  • Členové týmu nemají v popisu své práce radit hráčům, kde co dropnout a zodpovídat nesmyslné dotazy atd. Vyvolánáním GM v herním chatu ničeho nedosáhnete. GM není poninný vám odepisovat.
  • K řešení závažných problémů využítejte pouze podporu serveru.

 • Podvody, hacky a cheaty

  • Jakékoli používání programů třetích stran je přísně zakázáno, stejně jako dotazování se na tyto programy. V případě použití takového programu, bude vše zaznamenáno a daná osoba obdrží IP BAN. Nebudeme tolerovat žádné pokusy o podvod.
  • Jakékoli snahy o okradení hráčů bude bráno jak velký přestupek a dle toho trestáno. Neokrádejte , zkuste si pomáhat.
  • Je zakázáno vydávat se za členy týmu a pokoušet se touto cestou okrást jiné hráče.
  • Je zakázáno kopírovat jména členů týmu a to v jakékoli podobě.
  • Je zakázáno snažit se ve válkách podvodně ovlivňovat scoré a nebo zdržovat válku úmyslným způsobem. Trestem může být i zrušení cechu. Stejně tak toto pravidlo platí i pro PvP, Arénu a války říší.
  • Je zakázáno využít jakoukoli herní chybu. Pokud nějakou zjistíte, je vaší povinností takovou chybu nahlásit na PODPORU serveru. Zneužití chyby může mít za následek zablokování nebo smazání herního účtu bez možnosti náhrady.
  • Je zakázáno jakkoli poškozovat herní server ETARIA, jakákoli snaha o poškození herního serveru ETARIA, může Vést až k podání trestního oznámení a vymáhání způsobené škody.
  • Za chyby způsobené špatným využitím klienta nebo internetovým připojením neručí herní portál ETARIA.
  • Chyby hry, podvodníky atd hlaste na PODPORU serveru ETARIA.

 • Dobíjení mincí a možnost zakoupení předmětů

  • Na serveru ETARIA máte možnost si zakoupit speciální měnu, DUKÁTY - s nimi můžete zakoupit v Item-shopu serveru speciální předměty. Zakoupení předmětu je nevratné a proto je nutné dobře zvážit co si chcete zakoupit.
  • Dobíjení dukátů na herní server ETARIA je zcela dobrovolné a je bráno jako DAR na podporu serveru. Tento DAR je nevratný a každý hráč, který tento dar zašle ho zasílá dobrovolně bez jakéhokoli nátlaku vytvořeného na jeho osobu.
  • V případě chyby, jakou může být nepřipsání mincí na herní účet se každý hráč může obrátit na podporu herního serveru. Snažte se vždy popsat problém podrobně a srozumitelně.
  • Všechny podvodné pokusy o získání dukátů budou tvrdě trestány BANEM.

 • ETARIA tým si vyhrazuje právo, kdykolik pravidla změnit a to dle nutnosti způsobené změnou ve hře či potřeby pravidla upravit.